ก่อนเดินหน้า ต้องหาแรงบันดาลใจ

คนจำนวนมากที่อาจจะหลงลืมไปบ้าง และกำลังเดินวนเวียนไปมาอย่างไร้ทิศทางที่แท้จริง เพียงเพราะเขาเหล่านั้นขาดแรงบันดาลใจในการไขว่คว้าบางสิ่งในชีวิตประจำวัน ทำให้ขาดพลังที่มากพอเพื่อไปให้ถึงความสำเร็จนั้น