เพิ่มค่าเงินออม เตรียมพร้อมลงทุน

เพิ่มค่าเงินออม เตรียมพร้อมลงทุน

การเทรดค่าเงิน หรือ FX สามารถทำได้เป็น 2 รูปแบบหลักๆคือ
1.เทรดแนวการพนัน ใช้อารมณ์หรือความรู้สึกเป็นตัวกำหนดหลักในการตัดสินใจ
2.เทรดแนวการลงทุน ใช้ข้อมูลหรือเหตุผลเป็นตัวกำหนดหลักในการตัดสินใจ

ขอย้ำว่าเงินทุนที่จะนำมาใช้ในการเทรดFX ต้องเป็นเงินเย็นที่มาจากการออม จะทำให้ตัดเงื่อนไขปัจจัยที่จะมากระทบในทางลบออกไป นั่นคือ ความรีบเร่งที่จะทำกำไรให้ได้มากๆในระยะเวลาสั้นเกินไป ในขณะที่สภาวะตลาดชาวงนั้นอาจไม่เป็นใจให้ทำแบบนั้น