ความเคลื่อนไหว ในแวดวงลงทุน

ความเคลื่อนไหว ในแวดวงลงทุน

การวิเคราะห์ค่าเงิน การวิเคราะห์คู่เงิน

1.การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน
ปัจจัยที่มักมีผลกระทบค่าเงิน
ตัวเลขทางบวก (การเติบโต รายได้ ดอกเบี้ย กำไร ความร่วมมือ ความชัดเจน ฯลฯ)
ตัวเลขทางลบ (ความเสียหาย รายจ่าย การว่างงาน ขาดทุน ความขัดแย้ง ความคลุมเครือ ฯลฯ)

2.การวิเคราะห์ทางเทคนิค
#ใช้ราคาตลาดอย่างเดียว เทรนด์ (ตามแนวโน้ม หรือ หาจุดกลับตัว) ไพรส์แอคชั่น แนวรับ แนวต้าน เป็นต้น
#ใช้อินดิเคเตอร์อย่างเดียว มีมากมายให้เลือกใช้กัน
#ใช้ประกอบกัน ตามสไตล์ของเทรดเดอร์แต่ละท่าน

ความเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขปัจจัยในตลาด กับ ความแม่นยำในการวิเคราะห์