แผนฯ ก่อน สคบ.
งานขายยุคก่อน ต้องมีทักษะการขายและความอดทนสูง 
แต่ก็จะได้รับค่าตอบแทนคุ้มค่าหากทำสำเร็จ

ที่นี่ ... นำงานขายมาปรับให้ง่าย 
แค่เปิดใจรับรู้ ... สู่การนำไปใช้ เราทำได้แน่นอนเริ่มต้น ตัวเราต้องเข้ามาเป็นลูกค้า ภายใต้การบอกต่อจากลูกค้าเก่า
รหัสสมาชิกของเรา 
ได้รับการนำมาจัดเรียง เข้าผังรายได้ 2 ผัง
ผัง1 "ผังรวม" ของทั้งบริษัทฯ จัดเรียงจากทุกสายงานเข้ามาตามลำดับ 1 แตก 4
ผัง2 "ผังสายเลือด" ของคนบอกต่อ


ตัวเรา เสียอะไร? ได้อะไร?

เสียอะไร?
จ่ายเงิน 2,100 บาท
ครั้งแรกครั้งเดียว (ไม่มีระหว่างเดือน)

ได้อะไร? 
รับสินค้ามีคุณภาพภายใต้การรับรองของ "อย"
+ โอกาสการรับรายได้ตามโครงสร้าง "แผนรายได้"

รับรายได้แบบไหน?


AGENT#1 ... เริ่มต้น ไม่มีลูกค้าแนะนำแม้แต่คนเดียว 
= กำลังทดลองใช้สินค้า
1. สะสมคอมมิชชั่น จากการจัดเรียงของ "ผังรวม" ของทั้งบริษัทฯ
2. ลูกค้าที่มาทีหลังภายใต้โครงสร้างฯ ไม่จำกัดชั้นลึก รับรหัสละ 100 บาท
3. คำนวณตามที่เกิดขึ้นจริง แต่สูงสุดทั้งเดือนไม่เกิน 5,000 บาท
4. คอมมิชชั่นตัดยอดรายสัปดาห์ หลังหักภาษี แบ่งเก็บสะสมไว้ใช้ซื้อสินค้าซ้ำ 50% อีก 50% (หักค่าโอน) เข้าบัญชีธนาคารของสมาชิก


AGENT#2 .. สะสมลูกค้า 1-4 คน
= ใช้ดีเริ่มบอกต่อ
1. ตามช้อ 1-2 ของ AGENT#1
2. เพิ่มเติมคอมมิชชั่น จากการเติบโตของ "ผังสายเลือด" ชั้นที่2-5 รับรหัสละ 100 บาท ทำให้มีโอกาสรับคอมมิชชั่นต่อสัปดาห์เพิ่มขึ้น ภายใต้เงื่อนไช 3-4 ของ AGENT#1


SUPERVISOR ... สะสมลูกค้าครบ 5 คน
= ใช้ดีบอกต่อ
1. รับค่าตำแหน่ง 5,000 บาท/เดือน ... ภายใต้เงื่อนไข การมีรายได้รายสัปดาห์จากคอมมิชชั่นรวมทั้งเดือน (4+5) 1,000 บาท หรือมากกว่า
(หักภาษี หักซื้อสินค้าซ้ำ หักค่าโอน ... เข้าบัญชีธนาคารของสมาชิก)
2. สะสมคอมมิชชั่น จากการจัดเรียงของ "ผังรวม" ของทั้งบริษัทฯ
3. ลูกค้าที่มาทีหลังภายใต้โครงสร้างฯ 3 ชั้นลึก รับรหัสละ 100 บาท ... 4+16+64 = 84
4. คำนวณตามที่เกิดขึ้นจริง แต่สูงสุดทั้งเดือนไม่เกิน 8,400 บาท
5. เพิ่มเติมคอมมิชชั่น จากการเติบโตของ "ผังสายเลือด" (จากชั้น1 5-9 คน) นับชั้นที่2-5 รับรหัสละ 100 บาท ทำให้มีโอกาสรับคอมมิชชั่นต่อสัปดาห์เพิ่มขึ้นมาก


MANAGER ... สะสมลูกค้าครบ 10 คน
= ใช้ดีบอกต่อเต็มที่
1. รับค่าตำแหน่ง 10,000 บาท/เดือน ... ภายใต้เงื่อนไข การมีรายได้รายสัปดาห์จากคอมมิชชั่นรวมทั้งเดือน (4+5) 1,000 บาท หรือมากกว่า
(หักภาษี หักซื้อสินค้าซ้ำ หักค่าโอน ... เข้าบัญชีธนาคารของสมาชิก)
2. สะสมคอมมิชชั่น จากการจัดเรียงของ "ผังรวม" ของทั้งบริษัทฯ
3. ลูกค้าที่มาทีหลังภายใต้โครงสร้างฯ 4 ชั้นลึก รับรหัสละ 100 บาท ... 4+16+64+256 = 340
4. คำนวณตามที่เกิดขึ้นจริง แต่สูงสุดทั้งเดือนไม่เกิน 34,000 บาท
5. เพิ่มเติมคอมมิชชั่น จากการเติบโตของ "ผังสายเลือด" (จากชั้น1 10-19 คน) นับชั้นที่2-5 รับรหัสละ 100 บาท ทำให้มีโอกาสรับคอมมิชชั่นต่อสัปดาห์เพิ่มขึ้นมากมาย


DIRECTOR ... สะสมลูหค้าครบ 20 คน
= ใช้ดีบอกต่อเต็มตัว
1. รับค่าตำแหน่ง 20,000 บาท/เดือน ... ภายใต้เงื่อนไข การมีรายได้รายสัปดาห์จากคอมมิชชั่นรวมทั้งเดือน (4+5) 1,000 บาท หรือมากกว่า
(หักภาษี หักซื้อสินค้าซ้ำ หักค่าโอน ... เข้าบัญชีธนาคารของสมาชิก)
2. สะสมคอมมิชชั่น จากการจัดเรียงของ "ผังรวม" ของทั้งบริษัทฯ
3. ลูกค้าที่มาทีหลังภายใต้โครงสร้างฯ 5 ชั้นลึก รับรหัสละ 100 บาท ... 4+16+64+256+1,024 = 1,364
4. คำนวณตามที่เกิดขึ้นจริง แต่สูงสุดทั้งเดือนไม่เกิน 136,400 บาท
5. เพิ่มเติมคอมมิชชั่น จากการเติบโตของ "ผังสายเลือด" (จากชั้น1 20 คน) นับชั้นที่2-5 รับรหัสละ 100 บาท ทำให้มีโอกาสรับคอมมิชชั่นต่อสัปดาห์เพิ่มขึ้นมากมายมาก

ตรวจสอบการจัดตั้งบริษัท 

วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง 17 มี.ค. 2563


ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้งหุ้นส่วนบริษัท


รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจขายตรง
สินค้าเพื่อการบริโภคในชีวิตประจำวัน ให้คุณค่ากับร่างกาย

(ตัวอย่าง : กาแฟ และ คอลลาเจน)


ขั้นตอนการสมัครสมาชิก เข้าผังรับรายได้


คลิกที่นี่ สมัครฟรีดูระบบ

เตรียม 3 รูป เพื่อใช้สมัครสมาชิก คือ 

1.รูปโปรไฟล์ 2.รูปหน้าบัตรประชาชน
3.รูปหน้าบัญชีธนาคาร (ใช้รับเงิน)

กรอกข้อมูลเพื่อสมัครฯ + ยืนยันข้อมูลการสมัครเมื่อทำการสมัครสมาชิกใหม่เรียบร้อยแล้ว

กรุณาติดต่อที่ไลน์ UdomWealth

เพื่อแนะนำขั้นตอนเพิ่มเติม ในการรับรายได้