ประวัติความเป็นมา
21 Day Meditation Challenge 
โปรแกรมการฝึกฝนตนเอง
เป็นที่นิยมรู้จัก และเข้าร่วมฝึกฝนกันทั่วโลกNov. 5, 2012 Daily Reflection
เริ่มครั้งแรกทั่วโลก 5 พ.ย. 2555

เข้าร่วมการฝึกฝนฟรี เวอร์ชั่นภาษาไทย คลิกที่นี่Begins On 11/3/14 (3 พ.ย. 2557)

Oprah's Lifeclass and 
The Chopra Center Present
a 21-Day Meditation Challenge

เข้าร่วมการฝึกฝนฟรี เวอร์ชั่นภาษาไทย คลิกที่นี่