อะไร? ถึงทำให้เขาสำเร็จได้


บนโลกที่วัดความสำเร็จ จากมาตรฐานที่แตกต่างกัน บ้างก็ใช้ทรัพย์สินภายนอก บ้างก็ใช้ตำแหน่งชื่อเสียง บ้างก็มองต่างออกไปอาจเป็นสิ่งที่วัดกันด้วยความรู้สึกภายใน อาจเป็นรูปแบบการใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับมุมมองของตัวเอง หรืออาจเป็นอะไรก็ตามที่นอกเหนือจากที่กล่าวมา


ไม่ว่าความสำเร็จนั้นๆ จะได้รับการประเมินด้วยอะไรก็ตาม


ในมุมมองของเราแล้ว บุคคลเหล่านั้น พวกเขามีวิธีการอย่างไร? ในการสร้างความสำเร็จในแบบของเขาทั้งหลาย


แล้ว ... ตัวเราเอง #มีวิธีสร้างความสำเร็จอย่างไร?


//////////////////////////////////////

#เวิร์กชอปฝึกฝนตนเอง 21 วัน ฟรี ... https://ActingLove.net

//////////////////////////////////////