ส่งมอบสิ่งนี้ เพื่อชีวิที่มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์

การส่งมอบสิ่งดีๆออกไป มันคือการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์