สมัครสมาชิกใหม่ ดูระบบฟรี

บริโภคอย่างไร? สร้างรายได้
(คล้าย)

"เงินเดือนประจำ" 

ด้วยการจัดการของระบบการช่วยเหลือแบ่งปัน


ดื่มกาแฟ + เช็คเงินเข้าบัญชี ... ไปเรื่อยๆ


บริษัทเปิดมาเพื่อขยายการตลาด
โดยการขยายฐานผู้บริโภคจากการบอกต่อ

ผู้บริโภคที่มีทักษะในการชวนคน

ช่วยเหลือผู้บริโภคที่ไม่ถนัดการชวนคน
ให้มีรายได้
เกิดอะไรขึ้นจากระบบนี้ ... WIN#1 + WIN#2 + WIN#3 = ทุกคนชนะ

WIN#1 ผู้บริโภคที่ไม่ถนัดการชวนคน ... 
ได้รับรายได้ +ยูนิเลเวล+ สูงสุด 4,000 บาท/รอบ
เพื่อมาเข้าระบบ การดำเนินการต่อไป
รับไปเรื่อยๆ ไม่จำกัด จำนวนรอบการรับรายได้


WIN#2 ผู้บริโภคที่มีทักษะในการชวนคน ...
ได้รับ +ค่าตำแหน่ง+ เป็นแรงจูงใจ
(5,000 บาท/เดือน 10,000 บาท/เดือน 20,000 บาท/เดือน)
เพิ่มจากรายได้ ยูนิเลเวล

WIN#3 บริษัทฯ ...
มียอดขายที่มี +เสถึยรภาพ+ จากการบริโภคซ้ำ
ของสมาชิก โดยไม่ต้องชำระเงินซ้ำ
มีโอกาสเติบโต ขยายฐานการตลาดอย่างต่อเนื่อง
ตรวจสอบการจัดตั้งบริษัท 

วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง 17 มี.ค. 2563


ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้งหุ้นส่วนบริษัทแนวคิดเรียบง่าย
1. ให้ผู้บริโภค ซื้อสินค้ารวม 2,100 บาท ครั้งแรก
2. ปรับตำแหน่งอัตโนมัติเป็น AGENT เพื่อรับ "คอมมิชชั่น"
3. รับสูงสุด 4,000 บาท/รอบ โดยที่ยังไม่ได้แนะนำใครเลย
4. คำนวณมาจากผู้บริโภคใหม่ ที่ได้รับการแนะนำจากระดับอื่นๆ อีก 3 ระดับ 
5. ผู้บริโภค ที่มีการแนำนำ จะได้รับค่าตำแหน่ง (เพิ่มเติม) ตามเงื่อนไข
6. ผู้บริโภค จะได้รับการจัดเรียงใน "ผังออโต้รวม" 1 แตก 4 ของทั้งบริษัท
7. ผู้บริโภค จะได้รับการจัดเรียงใน "ผังออโต้สายเลือด" ของผู้แนะนำแต่ละคน

อธิบายแผนรายได้แบบเข้าใจง่ายๆ

คุณต้องการอยู่ระดับไหน? ตามใจคุณ :)

การเอื้อประโยชน์ระหว่างกันของผู้บริโภคในระบบ 
ก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนทั่วทั้งองค์กร

"ผังออโต้รวม" คืออะไร?
เมื่อระบบการทำตลาดของบริษัทเกิดผลลัพธ์ 
ผู้บริโภคใหม่จะเช้าสู่การจัดเรียงตามลำดับใน "ผังออโต้รวม" ของทั้งบริษัท

"ผังออโต้สายเลือด" คืออะไร? 
การแนะนำผู้บริโภคใหม่เข้ามาในระบบ 
ผู้บริโภคใหม่จะอยู่ใน "ผังออโต้สายเลือด" ของผู้แนะนำแต่ละคน 

****************
ผู้บริโภคเริ่มต้น ยังไม่แนะนำใครเลย 
หรือ มีการแนะนำ  1 - 4 คน 
ก็คือ AGENT เอเจ้นท์ เท่ากัน
****************

AGENT 

AGENT แบบแรก ยังไม่แนะนำใครเลย
มีรายได้ 1 ช่องทาง คือ
ข้อ1. รายได้ยูนิเลเวล จาก "ผังออโต้รวม" ของทั้งบริษัท 
คำนวนสะสมใต้ล่าง ไม่จำกัดชั้น 
ให้รหัสละ 100 บาท 
ข้อ1 เมื่อครบ 4,000 บาท
บริษัทถึงจะคิดคำนวนรายได้เป็นรอบของเดือนนั้น
เพื่อนำมาเข้าระบบการจ่ายผลตอบแทน 
ทุกครั้งที่ AGENT ครบ 4,000 บาท จะทำในลักษณะเดียวกัน 

AGENT แบบสอง มีการแนะนำ  1 - 4 คน ("ผังออโต้สายเลือด" ชั้นที่ 1) 
มีรายได้ 2 ช่องทาง คือ 
ข้อ1. รายได้ยูนิเลเวล จาก "ผังออโต้รวม" ของทั้งบริษัท
คำนวนสะสมใต้ล่าง ไม่จำกัดชั้น
ให้รหัสละ 100 บาท 
ข้อ2. รายได้เพิ่ม จาก "ผังออโต้สายเลือด"
ชั้นที่ 2 ถึง ชั้นที่ 5  ให้รหัสละ 100 
ข้อ1 + ข้อ2 เมื่อครบ 4,000 บาท 
บริษัทถึงจะคิดคำนวนรายได้เป็นรอบของเดือนนั้น 
เพื่อนำมาเข้าระบบการจ่ายผลตอบแทน 
ทุกครั้งที่ AGENT ครบ 4,000 บาท จะทำในลักษณะเดียวกัน 

****************
แนะนำสมาชิก 5 คน 
หรือ 6-9 คน ("ผังออโต้สายเลือด" ชั้นที่ 1)  
ก็คือ SUPERVISOR ซุปเปอร์ไวเซอร์ เท่ากัน
****************

SUPERVISOR 
มีรายได้ 3 ช่องทาง คือ 
ข้อ1. ค่าตำแหน่ง 5,000 บาท/เดือน 
ข้อ2. รายได้ยูนิเลเวล จาก "ผังออโต้รวม" ของทั้งบริษัท
คำนวนสะสมใต้ล่าง 3 ชั้น (4+16+64 รวม 84 รหัส)
ให้รหัสละ 100 บาท รวมสูงสุด 8,400 บาท
ข้อ3. รายได้เพิ่ม จาก "ผังออโต้สายเลือด"
ชั้นที่ 2 ถึง ชั้นที่ 5 ให้รหัสละ 100 บาท (รวมเยอะมาก) 

****************
แนะนำสมาชิก 10 คน 
หรือ 11 -19 คน ("ผังออโต้สายเลือด" ชั้นที่ 1) 
ก็คือ MANAGER เมเนเจอร์ เท่ากัน
****************

MANAGER 
มีรายได้ 3 ช่องทาง คือ 
ข้อ1. ค่าตำแหน่ง 10,000 บาท/เดือน 
ข้อ2. รายได้ยูนิเลเวล จาก "ผังออโต้รวม" ของทั้งบริษัท
คำนวนสะสมใต้ล่าง 4 ชั้น (4+16+64+256 รวม 340 รหัส)
ให้รหัสละ 100 บาท รวมสูงสุด 34,000 บาท
ข้อ3. รายได้เพิ่ม จาก "ผังออโต้สายเลือด"
ชั้นที่ 2 ถึง ชั้นที่ 5 ให้รหัสละ 100 บาท (รวมเยอะมาก) 

****************
แนะนำสมาชิก 20 คน 
หรือ มากกว่า ("ผังออโต้สายเลือด" ชั้นที่ 1) 
ก็คือ DIRECTOR ไดเร็คเตอร์ เท่ากัน
****************

DIRECTOR 
มีรายได้ 3 ช่องทาง คือ 
ข้อ1. ค่าตำแหน่ง 20,000 บาท/เดือน 
ข้อ2. รายได้ยูนิเลเวล จาก "ผังออโต้รวม" ของทั้งบริษัท
คำนวนสะสมใต้ล่าง 5 ชั้น (4+16+64+256+1,024 รวม 1,364 รหัส)
ให้รหัสละ 100 บาท รวมสูงสุด 136,400 บาท
ข้อ3. รายได้เพิ่ม จาก "ผังออโต้สายเลือด"
ชั้นที่ 2 ถึง ชั้นที่ 5 ให้รหัสละ 100 บาท (รวมเยอะมาก) 

ด้วยการชำระเงินซื้อสินค้าครั้งแรก
#ครั้งเดียวเท่านั้น 2,100 บาท แล้วปล่อยให้ระบบทำงาน ... 
ผู้บริโภค รับของ รับเงิน ไปเรื่อยๆ

บริษัทจัดระบบให้ สมาชิกทุกระดับ มีการบริโภคซ้ำทุกเดือน
โดยนำรายได้จากระบบ มาใช้ซื้อสินค้าซ้ำโดยไม่ต้องชำระเงินใหม่
รายได้ทั้งหมด หักภาษี 5% หักค่าสินค้าและการจัดส่ง หักค่าโอน
ส่วนที่เหลือจะโอนเข้าบัญชีสมาชิก

สินค้าเพื่อการบริโภคในชีวิตประจำวัน ให้คุณค่ากับร่างกาย

(ตัวอย่าง : กาแฟ และ คอลลาเจน)


ขั้นตอนการสมัครสมาชิก เข้าผังรับรายได้

คลิกที่นี่ สมัครฟรีดูระบบ

เตรียม 3 รูป เพื่อใช้สมัครสมาชิก คือ 
1.รูปโปรไฟล์ 2.รูปหน้าบัตรประชาชน
3.รูปหน้าบัญชีธนาคาร (ใช้รับเงิน)

กรอกข้อมูลเพื่อสมัครฯ + ยืนยันข้อมูลการสมัครเมื่อทำการสมัครสมาชิกใหม่เรียบร้อยแล้ว

กรุณาติดต่อที่ไลน์ UdomWealth

เพื่อแนะนำขั้นตอนเพิ่มเติม ในการรับรายได้
(แม้ยังไม่แนะนำใครเลย)