5 ขั้นตอน สร้างกลุ่มไลน์
1. แอปพลิเคชัน "ไลน์" เลือกไอคอน รูปคนที่มีเครื่องหมาย+


2. เลือก "สร้างกลุ่ม"


3. เลือก "เพื่อน" ที่ต้องการให้อยู่ในกลุ่ม (เลือกภายหลังได้) และกด "ต่อไป"


4. ตั้ง "ชื่อกลุ่ม" และ เปลี่ยน "รูปโปรไฟล์กลุ่ม" ตามใจชอบ แล้วคลิก "สร้าง"


5. "กลุ่มใหม่" ได้ถูกสร้างขึ้น พร้อมใช้งานแล้ว


เริ่มใช้งาน กลุ่มไลน์


คลืก "โน๊ต" กด + เพื่อสร้าง "โน๊ตกลุ่ม"


คลืก "แชท" เพื่อคุยกับ "สมาชิกในกลุ่ม"