อะไร? คือ ความอุดมสมบูรณ์สำหรับตัวเรา 


ความอุดมสมบูรณ์ มีอยู่อย่างเพียบพร้อมในชีวิตประจำวัน รอการนำมาใช้ประโยชน์ หมายถึงอะไร?การมองเห็น ที่มากกว่าเพียงแค่สายตา กับเรื่องราวมากมาย สถานการณ์หลากหลาย


ปล่อยผ่านไป หรือได้เก็บเกี่ยว ก่อเกิดคุณค่ากับชีวิตที่ผ่านมา


ผู้คน คำพูด บทเรียน ธรรมชาติ สรรพสิ่งทั้งหลาย มีรูป ไร้รูป ภายนอกตัวเรา ภายในตัวเอง และ อื่นๆอีกมากมาย


ทั้งหลายนี้ มีส่วนใดบ้าง? #เป็นความอุดมสมบูรณ์สำหรับตัวเรา


//////////////////////////////////////

#เวิร์กชอปฝึกฝนตนเอง 21 วัน ฟรี ... https://ActingLove.net

//////////////////////////////////////